Regulamin obowiązujący Klientów i pracowników firmy „Blachbud”

1. Właścicielem sklepów jest firma Blachbud Małgorzata Jaguszewska z siedzibą w Dobroniu 95-082 ul.Wrocławska 10e, numer NIP 7311866219 Regon 100805611.

2. Na terenie firmy parkować mogą tylko Klienci Sklepu i przedstawiciele handlowi.

3. Firma Blachbud nie odpowiada za pojazdy oraz przedmioty pozostawione na terenie firmy.

4. Personel ma prawo odmówić obsługi Klienta, jeśli ten jest agresywny lub pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających. Osoby takie mogą być wyproszone ze sklepu.

5. Obiekt sklepowy oraz teren przyległy jest monitorowany. Osoby wchodzące na teren Firmy wyrażają zgodę na rejestrowanie ich wizerunku. Wizerunek Osób przebywających na terenie pozostaje tylko i wyłącznie do dyspozycji firmy Blachbud.

6. Klienci podając dane personalne w celu wystawienia faktury VAT wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Firmę Blachbud zgodnie z rozporządzeniem RODO.

7. Faktura VAT na osobę prywatną wystawiana jest z paragonu w ciągu 3 miesięcy od daty zakupu.

8. Faktura VAT na firmę wystawiana jest z paragonu tylko wtedy, gdy na paragonie wpisany będzie numer NIP Nabywcy. Faktura taka wystawiona może być w ciągu 30 dni od zakupu.

9. Nie przyjmujemy nieuzasadnionych zwrotów towarów. Podstawą do zwrotu jest ukryta wada fabryczna (jako reklamacja), lub dokument WZ w danym miesiącu kalendarzowym. Sprzedawca może ewentualnie zaproponować wymianę towaru na inny o podobnej wartości.

10. Nie przyjmujemy zwrotów towarów sprowadzanych pod zamówienie Klienta, wykonanych pod wymiar, obróbek blacharskich itp.

11. Zaliczka za nieodebrany towar pod zamówienie jest bezzwrotna.

12. Płatności w Sklepie można dokonać za pomocą gotówki lub karty płatniczej. Płatności z odroczonym terminem możliwe są tylko po wcześniejszym podpisaniu umowy handlowej.

13. Transport zakupionych towarów do Klienta jest odpłatny w kwocie zależnej od odległości i wartości zakupów. Istnieje możliwość bezpłatnej dostawy. Szczegółowych informacji udzielają sprzedawcy.

14. Transport zakupionych towarów nie obejmuje wnoszenia. W razie dostawy do domu/na budowę Klient zobowiązuje się do zorganizowania osoby/osób do rozładunku. Kierowca może pomóc przy rozładunku lecz nie jest do tego zobowiązany.

15. Kierowca ma prawo odmówić wjazdu na posesję, jeśli teren jest grząski lub wjazd zbyt wąski.

16. Osoby niepełnosprawne ruchowo mogą być obsłużone bez wchodzenia do sklepu (budynki są dostępne dla osób poruszających się na wózku itd – brak schodów, progów, obniżone kasy). W celu obsługi bez wchodzenia do sklepu należy zadzwonić do placówki poinformować o takiej chęci lub zatrąbić, by sprzedawca wyszedł do Klienta.

17. Sprzedaż internetowa odbywa się przez stronę www.sklep-blachbud.pl, na której widnieje regulamin tamże obowiązujący. Zachęcamy do zapoznania się z nim.

19. Wszelkie skargi lub sugestie można kierować na adres e-mail biuro@blachbud.pl lub poprosić o rozmowę z Kierownikiem.

logo Blachbud
Logo Blachbud